İnce bağırsağın habis tümörleri seyrektir ve tüm sindirim sistemi kanserlerinin %5’inden azını oluşturur. İncebağırsak adenokarsinomlarının yarısı oniki parmak bağırsağında görülür. Hastaların çoğunda bulantı, kusma, kilo kaybı, iştahsızlık, makattan kan gelmesi ya da siyah renkli dışkılama gibi özgül olmayan  genel bulgular görülür. Bazen de hiçbir klinik bulgu yokken yapılan taramalarda dışkıda gizli kanın pozitif olması ya da anemi ile kendini gösterebilir. Oniki parmak bağırsağının ilk iki kıtasına yerleşik tümörlerde gastroskopi ve biyopsi ile tanı konulur. Bu bölgede ortaya çıkan tümörlerde uygun evrede yakalanmışsa whipple ameliyatı uygulanır. İnce bağırsağın diğer bölgelerinde ortaya çıkan tümörlerde kapsül endoskopi veya ince kesit bilgisayarlı tomografi tümörün yerini gösterebilir. Yapılan çalışmalar ince bağırsak tümörlerinde altın standart tedavinin halen cerrahi olduğunu kanıtlamaktadır. Patolojik inceleme sonucunda hastaya ilave ilaç tedavilerinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.  Bu tümörlerde temiz sınırlar ile kısmi ince bağırsak rezeksiyonu ve lenf bezi çıkarılması uygulanır. Uygun hasta gruplarında laparoskopik yaklaşım tercih edilir. Belirtiler ve bulgular özgül olmadığından genellikle erken dönemde tanı koymak zordur. Erken evrede yakalanmış hastalarda başarı oranları %80’in üzerindedir. Karın içi abse birikimi, anastomoz kaçağı, yara infeksiyonu gibi komplikasyonların tümü %10’dan az görülür.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz