Prof. Dr. Uğur Deveci Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz!

İleri Laparoskopik Cerrahi

İleri Laparoskopik Cerrahi

Ameliyat kesisi yapılmadan karın içinin incelenmesi 20.yy başlarından bu yana yapılmakta olsa da teknolojik videoskopik sistemlerle ilk ameliyat 1987 yılında Philippe Mouret tarafından safra kesesi için uygulanmıştır. Türkiye’de ilk laparoskopik safra kesesi ameliyatı 1990 yılında uygulanmıştır. O tarihten bu yana videokamera ve laparoskopi cihazları sürekli gelişmiştir ve halen büyük bir hızla gelişmektedir. Teknolojiyi yakın takip eden genel cerrahi uzmanları laparoskopi konusunda deneyimli hale gelmiştir ve ileri laparoskopi deneyimi olan cerrahlar karın içi hemen her ameliyatı laparoskopik yöntemle uygulayabilir durumdadır. İleri laparoskopi uygulamaları ciddi tecrübe gerektirir ve cihazların yüksek çözünürlüklü olması elzemdir. Obezite cerrahisi, fıtık cerrahisi, uygun evre kanser hastalığı, adrenal bez, reflü hastalığı ve daha pek çok prosedür laparoskopik yaklaşımla yapılabilir durumdadır.

Laparoskopi Nasıl Yapılır?
Karın duvarı normalde karın içi organların önünde yer alır ve bitişiktir. Karın içi karbondioksit ile şişirildiğinde karın duvarı karın içi organlardan uzaklaşır ve organlar görülür hale gelir. Karın içi basınç 15 mm civaya kadar şişirildiğinde iyi bir görüş sahası elde edilir. Bu miktarda karın içi basınç artışı sağlıklı erişkinde rahatlıkla tolere edilir ve sorun oluşturmaz. Kalp yetersizliği ve solunum yetersizliği olan hastalarda karın içi basımç artışı kalp ve solunum açısından sorunlara yol açabilir. Bu nedenle laparoskopi yapılacak hastalar ameliyat öncesinde iyi değerlendirilmiş olmalıdır.

Port adı verilen 5 mm ve 10 mm kalınlığındaki boru şeklinde cihazlar karın duvarına yerleştirilir. Portlar laparoskopik cerrahi aletlerin karın içine gönderildiği yollardır. Laparoskopik cerrahi aletler açık ameliyatta kullanılan aletlere göre çok daha incedir, kibardır ve organlara uyguladığı travma çok daha azdır. Açık ameliyatlar ise çok daha travmatiktir. Laparoskopik ameliyatlarda travma miktarı daha az olduğundan hastaların iyileşme süreci kısalır ve ağrı miktarı daha azdır.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları

Cerrahi işlemlerde müdahalenin yeterli ve etkin yapılabilmesi için belli şartlar gerekir. Yeterli görüş sahası en önemli faktördür. Laparoskopi işte bu noktada değerli kazanımlar sunar. Açık cerrahi yöntemde geniş ameliyat kesisi, organların elle tutulması, karın duvarının ve organların çekilmesi görüş sahası elde etmek kaçınılmazdır. Bu durum da hastada ciddi travma oluşturur. Laparoskopik cerrahide ameliyat karın duvarına açılan küçük delikler vasıtası ile yapılır.  Ameliyat travmasının bu şekilde azaltılması hastanın iyileşmesini hızlandırır ve normal yaşama dönüş kısalır.  Yara infeksiyonu ve kesi yeri fıtık oluşum oranları kapalı ameliyatlarda belirgin olarak daha düşüktür. Üstelik laparoskopik cerrahide görüş sahası cerrah için oldukça tatmin edicidir. Ameliyat alanının daha büyük ve daha iyi görülmesi ameliyat sahasında oluşabilecek komplikasyonların da daha az olmasını sağlar. Aynı şekilde kan kaybı oranı kapalı ameliyatta daha azdır. Karın duvarına ve diğer organlara olan travma az olduğundan hastada ağrı çok daha düşük düzeyde olur. Sonuç olarak estetik kazanım, ağrı düzeyinin az olması ve cerrah için iyi bir görüş sahasının elde edilmesi laparoskopik cerrahinin hem cerrah ve hem de hasta tarafından tercih edilmesine sebeptir.  Laparoskopik cerrahi başlangıçta safra kesesi ve apandiks hastalıkları için kullanılırken günümüzde karın içi hemen her hastalıkta ve uygun evre tümörlerde uygulanabilir hale gelmiştir. Yüksek çözünürlüklü kamera ve cerrahi aletlerdeki teknolojik gelişmeler ameliyatların daha konforlu yapılmasına imkan vermektedir. Laparoskopik cerrahiyi sık uygulayan cerrahlarda tecrübe artmış ve yöntemin güvenilir olduğu konusunda ortak fikir oluşmuştur.

SILS tekniği hangi ameliyatlarda uygulanabilir? 

İleri Laparoskopik Cerrrahi Örnekleri

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu

Laparoskopik Kolesistektomi

Laparoskopik Splenektomi

Tek İnsizyonlu (SILS) Laparoskopik Cerrahi

Total Ekstraperitoneal Patch Plasty (TEP)

Transabdominal Preperitoneal Patch Plasty (TAPP)

Laparoskopik Ventral Herni Onarımı

Laparoskopik Apendektomi

Laparoskopik Heller Miyotomi + Dor Fundoplikasyonu

Laparoskopik Bağırsak Rezeksiyonları

Laparoskopik Adrenalektomi

Laparoskopik piloropilasti

Laparoskopik Radikal Gastrektomi

Laparoskopik Bridotomi

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi

Laparoskopik Roux en Y Bypass

Laparoskopik Biliyopankreatik Diversiyon

 

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.