Prof. Dr. Uğur Deveci Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz!

Obezite Cerrahisi (Bariyatrik Cerrahi)

Obezite Cerrahisi (Bariyatrik Cerrahi)

Obezite, hipertansiyon, kalp yetersizliği, diyabet, uyku apne sendromu, solunum yetersizliği, metabolik sendrom ve kanser gibi hastalıklara yol açan ve tedavi edilmediği durumda yaşam süresini %20 civarında kısaltan, yaşam konforunu ciddi anlamda bozan bir hastalıktır. Dünya çapında birbuçuk milyar ülkemizde bir milyon tedavi gereksinimi olan obezite hastası mevcuttur. Obezite nedeni ile başvuran hastalarda öncelikle fazla kiloya neden olabilecek organik ve hormonal bir sorunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

Ne zaman ameliyat?

Hormonal bozukluğun olmadığı, uygun diyet programları ve spor aktivitelerine rağmen kilo veremeyen vücut kitle indeksi  40 üzeri olan hastalar obezite cerrahisine adaydır.  Hipertansiyon, uyku apne sendromu, diyabet ve solunum yetersizliği gibi ek hastalıkların varlığında vücut kitle indeksi 35 üzeri olan hastalara obezite cerrahisi önerilebilir.

 

Obezite Cerrahisinin Amacı Nedir?

Obesite cerrahisinin temel amacı, fazla kiloların hastada oluşturduğu solunumsal, kardiyak, uyku apne  ve metabolik sendrom gibi hayatı kısaltan ilave sorunlardan hastayı kurtarmaktır. Obezite cerrahisi kozmetik amaçlarla uygulanmaz ancak hastanın kabul edilebilir görüntüsel değişimi ruhsal ve fiziksel olarak pozitif kazanımdır. Elde edilen bu kazanımların sürdürülebilir olması için hastanın yaşam şeklini ve yeme alışkanlığını değiştirmede kararlı olması gerekir. Obezite cerrahisi bir mucize olarak algılanmamalıdır.   Hareketli bir yaşam ile birlikte ameliyat sonrası erken dönemde kazanılan yeme disiplinin sürdürülmesi elzemdir. Hangi ameliyat türü olursa olsun ameliyat teknikleri standardize hale gelmiştir. Kullanılan teknoloji ve uygulanan prosedürler benzerdir ancak ameliyat sonrası dönemde yakın takip, fiziksel aktivite ve yeme disiplininin sürdürülmesi ile ilgili yaklaşımlarda farklılıklar mevcuttur. Hastanın yeni sisteme uyum güçlüğü ve yeterli fiziksel aktiviteye sahip olmaması başarı oranlarının düşmesine yol açmaktadır.

 

Ameliyat türleri

Obezite cerrahisinde ameliyat yöntemlerini üç grupta inceleyebiliriz. Kısıtlayıcı yöntemler, emilimi bozan yöntemler ve hem kısıtlayıcı hem emilimi bozan yöntemler.  Sleeve gastrektomi ya da tüp mide ameliyatı kısıtlayıcı yöntemlere örnek verilebilir. Roux en Y bypass ise emilimi bozan yöntemlere iyi bir örnektir.  Bu iki temel ameliyatın dışında başarısını kanıtlamış pek çok prosedür mevcuttur.  Burada önemli olan nokta hangi hastaya hangi ameliyat uygulanacağıdır.  Hastanın vücut kitle indeksi, yaşam tarzı, yemek alışkanlıkları ve yapılacak tetkik sonuçlarına göre hastaya en uygun olan yöntem seçilir.

Obezite kansere neden olan bir hastalıktır. 

Kısıtlayıcı bariyatrik prosedürler

Sleeve Gastrektomi
Vertikal Band Gastroplasti
Gastrik plikasyon
Ayarlanabilir gastrik band

Malabsorptif bariyatrik Prosedürler

Jejunoileal bypass (günümüzde uygulanmıyor)

Kısıtlayıcı ve malabsorptif Prosedürler

Minigastrik Bypass
Roux en Y Bypass
SADI-S (Single anastomosis duodeno-ileal bypass + sleeve gastrectomy)
Biliyopankreatik Diversiyon
Biliyopankreatik Diversiyon + Duodenal Switch

Bahsi geçen tüm cerrahi prosedürler laparoskopik (kapalı) yöntemle uygulanmkatadır. Yapılan ameliyatın türüne ve hastadaki yandaş problemlerin varlığına göre  ameliyattan  sonra 3-5 gün hastanede kalınır.

Kime hangi ameliyat?

Her hastanın yemek yeme alışkanlığı, şekli, hakim diyet türü, kilosu ve yaşam biçimi farklıdır. Hareket miktarı, yandaş hastalıklar ve ek hastalıkların ağırlığı hastaya özgü durumlardır.  Benzer şekilde yapılacak ameliyata ve alınacak anestezi süresine göre bireylerin vereceği yanıt da farklı olacaktır. Bu sebeplerle obezite cerrahisinde bireyselleştirilmiş tedavi seçimi temeldir.   Hekim hastanın yaşam şekli, diyet türü, ek hastalıkları, yapılan tetkikleri ve gastroskopik inceleme sonuçlarına göre kararı hasta ile birlikte verir. Bu karar verilirken hekim hastayı her yöntemin getirisi ve götürüsü hakkında bilgilendirir. Hasta her yöntemin komplikasyon dediğimiz yan tesirlerini ve duruma göre olası gerekli ek müdahaleleri  bilecek şekilde aydınlatılır. Obezite cerrahisinde  şu yöntem en iyidir demek doğru değildir.  Hasta özelliklerine göre belirlenen müdahale türü o hasta  için en iyi yöntemdir.

 

Obezite Kanser Yapar mı?

Yapılan çalışmalar obezitenin kanser oranını artırdığını kanıtlamıştır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre ülkemizde obeziteye atfedilen kanser sayısı 2014 yılı için 5896 olarak verilmiştir. Obeziteye bağlı gelişen kanserlerin daha çok kadınları etkilediği ortaya konulmuştur.  Meme kanserinin, rahim kanserinin, kalın bağırsak tümörlerinin ve prostat kanserinin obez insanlarda daha fazla görüldüğü kanıtlanmıştır. Kilo verme ile bu riskin azaldığı gösterilmiştir.  Obezite probleminin çözümü toplumdaki kanser oranlarını da ciddi oranda düşürecektir.  Obezite günümüzde tedavi edilebilen bir sorundur. Yeter ki hasta bu sorunu çözmek için kararlı olsun ve hekimine başvursun.

 

 Obezite Cerrahisinde Başarı Oranı nedir?

2 yıllık takipte Sleeve gastrektomi sonrası fazla kiloların %50’den fazlası, bypass için %70’den fazlasının verilmesi başarı olarak kabul edilir. Kilo vermenin yanında, yandaş hastalıkların düzelmesi başarının bir başka değerlendirme yöntemidir. Hastaların ameliyat sonrası yakın takibi ve bariyatrik diyetisyen ile yakın ilişki başarı oranlarının artmasında önem taşımaktadır.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.